Tour of Amateurs: Josefin Wall

Alou Du Balou

  Namn Datum Plats/Ort Klubb Klass Typ Poäng/Rosett
1 Alou Du Balou 01-04-2018 Halmstad Halmstad Fältrittklubb 1.20 Hoppning Regionala Vit rosett (4 poäng)
2 Alou Du Balou 21-04-2018 Eslöv Eslövs Ridklubb 1.20 Hoppning Regionala Vit rosett (4 poäng)
3 Alou Du Balou 26-05-2018 Tingsryd Tingsryds rid och körklubb 1.20 Hoppning Nationella Grön rosett (6 poäng)
4 Alou Du Balou 27-05-2018 Tingsryd Tingsryds rid och körklubb 1.20 Hoppning Nationella Gul rosett (10 poäng)
5 Alou Du Balou 09-06-2018 Löberöd Stensättes Ryttarförenimg 1.20 Hoppning Regionala Grön rosett (6 poäng)