Tour of Amateurs: Erika Lindfelt

Stardust S

  Namn Datum Plats/Ort Klubb Klass Typ Poäng/Rosett
1 Stardust S 26-03-2017 Linköping Linköpings fältrittklubb 1.20 Hoppning Regionala Vit rosett (4 poäng)
2 Stardust S 26-03-2017 Linköping Linköpings fältrittklubb 1.20 Hoppning Regionala Vit rosett (4 poäng)
3 Stardust S 15-04-2017 Aneby Anebyortens ridklubb 1.25 Hoppning Regionala Vit rosett (4 poäng)
4 Stardust S 16-04-2017 Aneby Anebyortens ridklubb 1.20 Hoppning Regionala Vit rosett (4 poäng)
5 Stardust S 23-04-2017 Eksjö Eksjöortens ryttarförening 1.20 Hoppning Regionala Vit rosett (4 poäng)
6 Stardust S 05-05-2017 Värnamo Värnamobygdens ryttarförening 1.20 Hoppning Regionala Vit rosett (4 poäng)
7 Stardust S 26-05-2017 Vaggeryd Vaggeryd-Skillingaryd RK 1.20 Hoppning Regionala Vit rosett (4 poäng)
8 Stardust S 28-05-2017 Vaggeryd Vaggeryd-Skillingaryd RK 1.25 Hoppning Nationella Röd rosett (8 poäng)
9 Stardust S 06-06-2017 Brokind Föreningen Brokindsryttarna 1.20 Hoppning Regionala Gul rosett (10 poäng)